⭐️ Furion v4 版本支持【所有历史版本】无缝升级,一套代码兼容 .NET 5+ ⭐️
Skip to main content

10. JSON 静态类

版本说明

以下内容仅限 Furion 1.16.0 + 版本使用。

10.1 获取序列化提供器

var serializer = JSON.GetJsonSerializer();

10.2 序列化

var str = JSON.Serialize(obj, [options]);

10.3 反序列化

var obj = JSON.Deserialize<T>(str, [options]);

10.4 获取全局配置

var options = JSON.GetSerializerOptions<TOption>();
演练场